Как стать адвокатом в Украине

Образцы исков, заявлений, апелляций, жалоб. Рефераты и курсовые работы.
Адреса и телефоны районных отделов милиции, прокуратур и судов Одессы.

Как стать адвокатом в Украине


Информация о том, что нужно, чтобы стать адвокатом (подборка правовых норм).

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Розділ I. Загальні положення.

Стаття 1. Визначення основних термінів.
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом;
2) адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту;

Стаття 2. Адвокатура України.
1. Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.
2. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність.
Администрация форума
Аватара пользователя
Администратор
 
Консультаций: 34

Получение статуса адвоката (требования)


Розділ II. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Стаття 6. Адвокат.
1. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

2. Не може бути адвокатом особа, яка:
1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі;
2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня такого звільнення.
Администрация форума
Аватара пользователя
Администратор
 
Консультаций: 34

Квалификационный экзамен адвоката


Стаття 8. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту.
1. Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам частин першої та другої статті 6 цього Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатів України.

Стаття 9. Кваліфікаційний іспит.
1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.
2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України, яка може встановити плату за складення кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення.
Администрация форума
Аватара пользователя
Администратор
 
Консультаций: 34

Стажировка у адвоката (стажист)


Стаття 10. Стажист адвоката. Стажування.
1. Стажування полягає в перевірці готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажування здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону.
2. Стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування має дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту. Стажування може здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста.
3. Керівником стажування може бути адвокат України, який має стаж адвокатської діяльності не менше п’яти років. В одного адвоката можуть проходити стажування не більше трьох стажистів одночасно. Рада адвокатів регіону може призначити керівника стажування з числа адвокатів, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні.
4. Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування затверджуються Радою адвокатів України.
5. Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки.
Администрация форума
Аватара пользователя
Администратор
 
Консультаций: 34

Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью


Стаття 12. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України.
1. Особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.
2. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими. Зразки свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України затверджуються Радою адвокатів України.

Внимание! После принятия решения о получении статуса адвоката, прочтение полного текста профильного закона является обязательным! Вы узнаете про порядок сдачи квалификационного экзамена, периодичность его проведения, срок получения свидетельства и другую полезную информацию.
Администрация форума
Аватара пользователя
Администратор
 
Консультаций: 34

Помощник адвоката


Стаття 16. Помічник адвоката.
1. Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, з додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю.
2. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов’язків) адвоката.
3. Положення про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів України.
Администрация форума
Аватара пользователя
Администратор
 
Консультаций: 34

Реестр адвокатов Украины


Стаття 17. Єдиний реєстр адвокатів України.
1. Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.
Администрация форума
Аватара пользователя
Администратор
 
Консультаций: 34

Размер оплаты за стажировку у адвоката: сумма взноса 2017


Совет адвокатов Украины установил размер оплаты за прохождение стажировки для получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью в 2017 году. Решением № 292 про "Питання забезпечення організаційних заходів проходження стажування" определена сумма взносов для лица, желающего стать адвокатом - 12 минимальных заработных плат, по состоянию на день уплаты. Следует отметить, что размер минимальной зарплаты на 2017 год составляет 3200 гривен.

Поступившие денежные средства распределяются следующим образом: 50% получает руководитель стажировки, 30% - совет адвокатов региона, 20% - НААУ. Рассрочка платежа за стажировку для получения статуса адвоката возможна на основании отдельного решения совета адвокатов региона (только в отношении суммы, выплачиваемой руководителю). Термин предоставления рассрочки: на весь срок стажировки. При этом оплата взноса производится ежемесячно, равными частями.
Администрация форума
Аватара пользователя
Администратор
 
Консультаций: 34

Вакансия помощника адвоката в Одессе


Здравствуйте.

Я хочу получить адвокатское свидетельство и планирую сдавать квалификационный экзамен. Но я не имею возможности платить за стажировку у адвоката :cry: Эта сумма на 2017 год получается около 40 тысяч гривен!

Выше читала, что от оплаты стажировки освобождаются кандидаты, у которых есть стаж работы помощником адвоката не менее 1 года. Подскажите, нет ли у Вас или Ваших коллег свободной вакансии в Одессе? :oops:

P.S. Я готова работать за минимальную зарплату (в принципе, могу и без неё, но тогда мне придется искать дополнительную подработку, т.к. нужно платить за квартиру). Большое спасибо за любой ответ!
Аватара пользователя
Marin@
 
Консультаций: 1

Re: Вакансия помощника адвоката в Одессе


Вышлите подробное резюме на e-mail admin@advokati.odessa.ua

Вам сообщат, если оно заинтересует и будут варианты.
Администрация форума
Аватара пользователя
Администратор
 
Консультаций: 34

 
cron